Menu

 

 

facebook pro 01 535x535

Saint John's train

 

Birželio 17 d. siaurukas vežė keleivius į TroškÅ«nų parapiją, kur vyko parapijos globėjo Šv, Antano atlaidai. Šia proga gausybę puikių kultÅ«ros projektų parengė kultÅ«ros centro vadovė Jolanta Pupkienė, jie vyko visą savaitę. Susirinko Kazio InčiÅ«ros mokyklos absolventai, miestelyje pastatytas Šv. Antano stogastulpis (autorius Žilvinas KriaučiÅ«nas), į kurio šventinimo iškilmes  vietos bendruomenės ir atvykusių piligrimų eitynės nusidriekė per visą miestelį. Iškilmingas Šventasias sumos mišias kanceliabravo svečias, Vilniaus seminarijos vicerektorius Andrius Šuškevičius, pamokslo metu linkėdamas, kad Šventasis Antanas pagelbėtų visiems nepamesti tikėjimo. ŠÄ¯ prasmingą linkėjimą, šventindamas stogastulpį, dar kartą priminė visų gerbiamas ir mylimas parapijos klebonas, kan. Saulius Filipavičius.
Siauruko keleiviai buvo pakviesti į bažnyčios rÅ«sį, kur jiems buvo pristatyta TroškÅ«nų vienuolyno istorija ir legendos. Miestelis džiaugsmingai šurmuliavo, susitiko giminės, bičiuliai,  visi pasimėgavo smagiais koncertais, parsivežė lauktuvių. 16 val. siaurukas išvežė kermošautojus į AnykšÄius. Išsiskirstėme apimti vieno jausmo, - neregima galybė pakylėjo mÅ«sų dvasią aukštyn...

 

back to top

Patrons

lgelzkeliai anyksciai2