foto

Programos edukatorius moksleivius pasitiks Panevėžio siaurojo geležinkelio stotyje. Programos trukmė – 60 min. Galimas mokinių skaičius - nuo 20 iki 40.

Ekskursijos eigą: riedmenų ekspozicija – Panevėžio siauruko stotis – važiavimas siauruku-Depas-pasivėžinimas rankine drezina.

Atkreipiame dėmesį, kad programos yra pritaikytos ir specialiųjų poreikių mokiniams.

Programos įtrauktos į kultūros paso paslaugų rinkinį, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. ĮV-869.

Daugiau informacijos www.kulturospasas.lt.